Saps què és la responsabilitat afectiva i com aplicar-la a la parella?

SamSara | 30 juny 2021 | Bloc, Consells per a dones, Consells per a homes

¿Què es la responsabilitat afectiva?

Es tracta de tenir present i fer-se càrrec que dins de les relacions interpersonals, tal com passa a les altres àrees de la vida, tot acte té conseqüències. Sempre des d’una perspectiva de responsabilitat i no des del victimisme o el paternalisme.

La finalitat és, en definitiva, estimar-nos i tractar-nos bé des de la maduresa personal.

La responsabilitat afectiva és un concepte relativament nou, tot i que cada dia està més estès.

Com la responsabilitat afectiva ens ajuda a tenir relacions de parella estables

Com podem encetar aquestes pràctiques per poder tenir relacions saludables de parella?

Comunicant-nos de forma clara, oberta i assertiva per tal de poder arribar a acords honestos i tenint cura dels sentiments i emocions de l’altre, sense deixar de cuidar també els propis.

La psicòloga argentina Marina Mammoliti ens dona algunes indicacions per aconseguir-ho.

Consciencia de l’autoconeixement

En primer lloc, com sempre, està l’autoconeixement: per tenir clar si els nostres gustos i necessitats són compatibles amb els de la nostra parella, i per poder fer-li saber què volem i què necessitem… evidentment és imprescindible conèixer-nos bé a nosaltres mateixos.

També és imprescindible saber quins són, i saber comunicar amb honestedat, quins són els nostres límits (saludables) i quines conseqüències té traspassar-los.

Gestionar les emocions

Una altra suggeriment que ens fa la llicenciada Mammoliti és fer-se càrrec de gestionar les pròpies emocions, i no carregar aquesta responsabilitat a la parella.

Canviar d’opinió

D’altra banda, també convé tenir present que  tothom té dret a canviar d’opinió i que, de fet, a mesura que passa el temps, és probable que el nostre punt de vista sobre tota una sèrie d’aspectes vagi canviant – ja sigui de forma més subtil o bé de forma més notòria – a mesura que anem evolucionant.

No és dolent, però és important ser transparents amb la parella, especialment si són temes fonamentals per a la relació: aquesta només pot ésser justa i saludable si ambdues parts tenen tota la informació necessària en cada moment.

Imatge cortesia de PIRO4D de Pixabay

Comunicació assertiva en parella

Tal com ens recorda la llicenciada i directora de Psimammoliti tota aquesta comunicació de la que parlem, ha de ser sempre assertiva, hem expressar-nos amb franquesa, claredat i educació, defensant els nostres punts de vista i conviccions.

Es tracta d’un intercanvi entre iguals on s’han de posar tots els arguments sobre la taula, sense confondre la sinceritat amb la crueltat o l’educació amb dir que sí a tot.

És vital també, aprofitant tot allò exposat anteriorment, arribar a acords sobre els punts importants per a cadascú dels membres de la parella, i anar revisant aquests acords cada cert temps com si d’un “contracte de l’amor” es tractés.

Cuidar d’un mateix i de l’altre

En últim lloc, i no per això menys  important, cal tornar a recordar que hem de tenir cura de nosaltres mateixos i de l’altre.