¿Què es la responsabilitat afectiva?

Es tracta de tenir present i fer-se càrrec que dins de les relacions interpersonals, tal com passa a les altres àrees de la vida, tot acte té conseqüències. Sempre des d’una perspectiva de responsabilitat i no des del victimisme o el paternalisme.

La finalitat és, en definitiva, estimar-nos i tractar-nos bé des de la maduresa personal.

La responsabilitat afectiva és un concepte relativament nou, tot i que cada dia està més estès.

Com la responsabilitat afectiva ens ajuda a tenir relacions de parella estables

Com podem encetar aquestes pràctiques per poder tenir relacions saludables de parella?

Comunicant-nos de forma clara, oberta i assertiva per tal de poder arribar a acords honestos i tenint cura dels sentiments i emocions de l’altre, sense deixar de cuidar també els propis.

La psicòloga argentina Marina Mammoliti ens dona algunes indicacions per aconseguir-ho.

Consciencia de l’autoconeixement

En primer lloc, com sempre, està l’autoconeixement: per tenir clar si els nostres gustos i necessitats són compatibles amb els de la nostra parella, i per poder fer-li saber què volem i què necessitem… evidentment és imprescindible conèixer-nos bé a nosaltres mateixos.

També és imprescindible saber quins són, i saber comunicar amb honestedat, quins són els nostres límits (saludables) i quines conseqüències té traspassar-los.

Gestionar les emocions

Una altra suggeriment que ens fa la llicenciada Mammoliti és fer-se càrrec de gestionar les pròpies emocions, i no carregar aquesta responsabilitat a la parella.

Canviar d’opinió

D’altra banda, també convé tenir present que  tothom té dret a canviar d’opinió i que, de fet, a mesura que passa el temps, és probable que el nostre punt de vista sobre tota una sèrie d’aspectes vagi canviant – ja sigui de forma més subtil o bé de forma més notòria – a mesura que anem evolucionant.

¿CONEIXES EL MÈTODE SAMSARA PER TROBAR PARELLA?

 

No és dolent, però és important ser transparents amb la parella, especialment si són temes fonamentals per a la relació: aquesta només pot ésser justa i saludable si ambdues parts tenen tota la informació necessària en cada moment.

responsabilitat afectiva en parella

Imatge cortesia de PIRO4D en Pixabay

Comunicació assertiva en parella

Tal com ens recorda la llicenciada i directora de Psimammoliti tota aquesta comunicació de la que parlem, ha de ser sempre assertiva, hem expressar-nos amb franquesa, claredat i educació, defensant els nostres punts de vista i conviccions.

Es tracta d’un intercanvi entre iguals on s’han de posar tots els arguments sobre la taula, sense confondre la sinceritat amb la crueltat o l’educació amb dir que sí a tot.

És vital també, aprofitant tot allò exposat anteriorment, arribar a acords sobre els punts importants per a cadascú dels membres de la parella, i anar revisant aquests acords cada cert temps com si d’un “contracte de l’amor” es tractés.

Cuidar d’un mateix i de l’altre

En últim lloc, i no per això menys  important, cal tornar a recordar que hem de tenir cura de nosaltres mateixos i de l’altre.

Per això és vital, tal com comentàvem; saber què necessito, poder explicar-li a la meva parella, i saber què necessita la meva parella. Una bona eina per dur a terme això és, tal com exposàvem anteriorment al bloc, conèixer els diferents llenguatges de l’amor i com fer-los servir per enriquir la parella.

 

SamSara es una agència per trobar parella estable a Barcelna que dona un servei i atenció personalitzasa a domes i homes que volen trobar una parella per a començar una relació estable. Si vols més informació dels nostres serveis pots fer click aquí, m’agradaria trobar parella.