En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), BAVIALTAS SL informa que és titular del lloc web www.samsara.es
D’acord amb les exigències de l’article 10 de la citada Llei, BAVIALTAS SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és BAVIALTAS SL, amb CIF B62752670 i domicili social a AVGDA. DIAGONAL,538 PRINCIPAL – 2º 08006 BARCELONA, inscrita en el Registro Mercantil, en el tomo 34253, folio 175, hoja B – 246519 e inscripción 1ª.

L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa es: [email protected].

USUARI Y RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accès i ús pel lloc web de BAVIALTAS SL confereix la condició d’usuari, de manera que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de BAVIALTAS SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de BAVIALTAS SL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.
Aquesta responsabilitat s’extendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis extesos per BAVIALTAS SL per a l’accès a certs continguts o serveis proporcionats pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades proporcionades per BAVIALTAS SL contràriament a l’especificat per las presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS Y EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

BAVIALTAS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pot accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap caps procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres lloc de la xarxa. Així mateix, tampoc garantitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

BAVIALTAS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es puguin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, BAVIALTAS SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

BAVIALTAS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb allò que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 de abril de 2016, BAVIALTAS SL informa els usuaris del seu lloc web que les dades personals obtingudes per l’empresa, mitjançant els formularis de les seves pàgines, seran introduides en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de BAVIALTAS SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts.

Així, BAVIALTAS SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: AVDA. DIAGONAL, 538 PRINCIPAL – 2º 08006 BARCELONA. DIAGONAL, 538 PRINCIPAL – 2º 08006 BARCELONA.

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a BAVIALTAS SL, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a BAVIALTAS SL qualsevol variació i que BAVIALTAS SL té el consentiment per utilitzar-les per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts. Així mateix, l’usuari autoritza Bavialtas S.L. perquè utilitzeu les vostres dades amb la finalitat d’enviar-vos informació sobre els seus Serveis.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

BAVIALTAS SL, per ella mateixa o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com també dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, so, audio, vídeo, software o textos; marques o logos, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accès i ús, etc.).

Així doncs, seran obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i li seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

TOTS ELS DRETS RESERVATS

En virtut del contingut dels articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Ley de Propiedad Intelectual, queden expressamente prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comericals, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de BAVIALTAS SL.
L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de BAVIALTAS SL. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de BAVIALTAS SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ

BAVIALTAS SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilizació indeguda del seu lloc web i continguts, o pel no compliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. BAVIALTAS SL té el domicili a BARCELONA, Espanya.

DADES UTILITZADES

Samsara és un servei per establir relacions estables. Com a agència de relacions estables aporta un mètode basat en el coneixement personal de tots els clients, obtingut mitjançant entrevistes personals realitzades per psicòlegs, consultors i matchmakers i qüestionaris i dirigit exclusivament a persones sense cap mena de relació sentimental actual, residents a Catalunya, i amb precisament l’objectiu d’aconseguir que aquesta relació sentimental duradora. Per oferir aquests serveis necessitem una sèrie de dades, com les dades de contacte (per exemple: adreça de correu electrònic), dades personals (per exemple: gènere i edat), característiques de la seva personalitat i els seus interessos (per exemple: aficions , preferències i antipaties) i en el cas de contractar el servei, les dades de pagament necessàries. Excepte les dades de contacte i alguna dada personal (gènere, edat, nom i cognoms), aquesta informació no es recull mai a través d’Internet sinó mitjançant entrevistes personals amb els psicòlegs, consultors i matchmakers de Samsara. Per obtenir informació detallada d’aquesta metodologia preguem que visiteu la pàgina Mètode Samsara d’aquest web.
Les dades que formen el vostre perfil us seran especificades durant l’entrevista personal i només seran compartides amb les possibles parelles que us siguin proposades. Les vostres dades poden formar part d’anàlisis estadístiques orientades a millorar el nostre servei, però en cap cas la vostra informació es mostrarà individualitzada. En cas que Samsara cregui d’interès mostrar els resultats del servei que se li ha ofert, és a dir, com a «testimoni». Us serà sol·licitada una autorització explícita i concreta, i fins i tot us serà comunicat el contingut del text del «testimoni» per a la seva aprovació prèvia a la publicació.

DIVULGACIÓ DE DADES A TERCERS

Si transmetem o facilitem dades a d’altres usuaris en el context de la prestació del servei, es fa de manera anònima.

Les seves dades personals no seran compartides amb tercers a no ser que sigui necessari per a la realització dels serveis oferits (per exemple, per a la facturació corresponent; o per a que Vd. pugui establir el contacte amb la parella proposada per SamSara).

SamSara s’ha compromès a complir amb els estàndards espanyols i europeus de protecció de dades personals estipulats per la Comissió Europea i, per tant, ha adoptat totes les mesures necessàries per protegir les dades personals dels usuris de SamSara d’acord amb les normes espanyoles i de la U.E. Per tant, la protecció de les dades personals és completament garantida. Per tant, la protecció de les vostres dades personals està completament garantida.

INFORMACIÓ DEL PERFIL DELS ALTRES MEMBRES

Tingueu en compte que cada vegada que rebeu el perfil anònim d’un altre client, aquest rebrà també el seu propi perfil anònim. És un element essencial del servei de mediació per trobar parella estable. Si no esteu d’acord amb l’intercanvi d’informació, no heu de ser client de Samsara.