Política de privacitat

Amb l’objectiu d’aplicar la màxima transparència al tractament de dades que realitza BAVIALTAS S.L. dins el marc de la gestió i prestació dels serveis contractats a través de www.samsara.es, fem pública la següent informació:

BAVIALTAS, S.L., amb domicili a l’Avgda. Diagonal, 538, pral. 2a, 08006 de Barcelona, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’usuari o interessat, i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/ 679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa facilita la informació següent del tractament:

POLITICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Finalitat del tractament.

De conformitat amb allò establert al reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016, BAVIALTAS S.L. informa als usuaris de la seva web que les dades personals recollides per la empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de BAVIALTAS S.L., amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Legitimació del tractament.

BAVIALTAS S.L. està legitimada per al tractament de les dades dels interessats o usuaris pel consentiment exprés d’aquest de facilitar les seves dades per a les finalitats anteriorment relacionades i fer-los servir a fi de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.

En el cas de que l’usuari o interessat no faciliti les seves dades o refusi el tractament de les mateixes, no es podrà donar resposta ni oferir el servei sol·licitat

Criteris de conservació de les dades

BAVIALTES, S.L. conservarà les dades el temps necessari per oferir els seus serveis i com a màxim cinc anys, sempre que l’usuari no comuniqui el contrari a BAVIALTAS, S.L., que conservarà les seves dades i entendrà que les seves dades no han estat modificades. L’usuari es compromet a notificar a BAVIALTAS, S.L. qualsevol variació.

Comunicació de les dades

En cap cas les dades facilitades per l’usuari o l’interessat seran cedits a tercers sense el seu consentiment, excepte les que sigui necessari comunicar a les administracions tributàries d’acord amb la normativa fiscal aplicable.

Drets que assisteixen a l’usuari

En qualsevol moment l’usuari pot exercir el seu dret a:

  • Dret d’accés, rectificació, supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades
  • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, inclosa la elaboració de perfils
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

  • Adreça postal: Samsara, Bavialtas, S.L., Avgda. Diagonal, 538 principal – 2º 08006 Barcelona.
  • Correu electrònic: [email protected]

Indicant quin dret es vol exercir i adjuntant la sol·licitud d’una còpia del document oficial que acrediti la identitat del titular de les dades.

Informació adicional

MESURES DE SEGURETAT. De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, BAVIALTAS, S.L. està complint amb totes les disposicions de les normatives del RGPD, per al tractament de les dades personals sota la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD, els que són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb linteressat, i adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

BAVIALTAS S.L. garantia que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar las mesures de seguretat que estableix el RGPD, per protegir els drets i llibertats dels usuaris i els hi ha comunicat la informació adequada per a que puguin exercir-los.