Que es un eneagrama

SamSara | 16 ag. 2021 | Bloc, Consells per a dones, Consells per a homes

L’Eneagrama és una eina molt potent d’autoconeixement que, des de la seva posada a punt als anys 70 a mans del psiquiatra xilè Claudio Naranjo, ha anat sumant opinions positives gràcies a ser útil en el camp de l’autoconeixement i les seves aplicacions terapèutiques a la Gestalt i la psicologia transpersonal. Aquí a l’Estat Espanyol, per exemple, és molt reconeguda la Fundació Claudio Naranjo, així com la seva feina educativa amb el programa SAT.

La proposta de Naranjo té origen i actualitza l’Eneagrama de Fixació de l’Ego d’Óscar Ichazo, que proposava 9 patrons de personalitat i la seva distribució en l’esquema del eneagrama.

D’acord amb la seva teoria les persones neixen amb una “essència pura” o tabula rasa en quant a caràcter, e inconscientment tria i desenvolupa un dels 9 arquetipus.

Va ser a partir dels anys 60 que Ichazo va desenvolupar també el Protoanàlisi, un programa de creixement personal que entre d’altres eines feia servir l’Eneagrama de Fixació de l’Ego.

Que ens diu l’Eneagrama

La proposat de l’Eneagrama actual com a sistema és una classificació de Tipologies de la personalitat, així com una relació de comportaments típics que son catalogats com saludables o no saludables.

A nivell terapèutic es tractaria de fer servir aquesta guia per a identificar l’eneatipus de la persona i les possibles dificultats que aquest podria tenir d’acord amb el seu arquetipus, de forma que es pugui treballar en desfer el bloqueig que ens limita. La forma de fer-ho dependrà de qui supervisi el procés.

Agafant com a punt de partida tota questa informació és possible iniciar un procés d’autoconeixement personal on reflexionar i descobrir el eneatipus que ens correspon, iaxí com les oportunitats i dificultats que pot comportar el mateix.

3 categories de Eneagramas

Aquests 9 eneatipus poden classificar-se també en 3 categories més genèriques que habitualment es coneixen com a tríades.

  • Caràcters instintius: agrupa els eneatipus 8, 9 i 1, que son aquells que es mouen principalment per l’acció immediata i instintiva. Predomina el còrtex reptilià o instintiu.
  • Caràcters emocionals: reuneix als eneatipus 2, 3 i 4, aquells la força motriu dels quals és la emoció. El còrtex predominant seria el límbic.
  • Caràcters mentals: inclou els eneatipus 5, 6 i 7, és a dir, els que es veuen motivats principalment per la esfera mental (percepció i pensament) i on el còrtex predominant seria el racional.

Els 9 arquetipus d’Eneagramas

Si  tens ganes de saber-ne més, a continuació t’exposem molt breument els 9 arquetipus:

El reformador

Es tracta de persones realistes, racionals, objectives… Estan en perfecte contacte amb la realitat, aliena i pròpia.

Son exigents amb ells mateixos i amb la resta de persones, fan tot el possible per actuar sempre de la millor manera. No reprimeixen els seus sentiments ni son esclaus d’ells: simplement els integren de forma saludable en el seu dia a dia. Cerquen la excel·lència, son eficients i perfeccionistes.

Si la seva forma d’actuar deixa de ser saludable poden tornar-se reprimits, inflexibles, dogmàtics o intolerants.

El ajudador

En un patró normal i sà és una persona desinteressada i altruista, li agradar ajudar a la resta.

És empàtic, generós, amical, té bonhomia. La seva motivació principal és la emotiva: estimar i ser estimat, expressar els seus sentiments, ser valorat… de vegades pot mostrar-se possessiu o sobrevalorar allò que fa pels demés.

En comportaments no saludables té tendència a ser molt manipulador.

El triomfador

La principal característica d’aquest arquetipus és l’autenticitat.

Té confiança en sí mateix, és popular, ambiciós i habitualment rep reconeixement socials, ja que ha treballat molt per desenvolupar les seves habilitats i punts forts. No els fa res haver de competir per obtenir l’èxit, el qual valoren molt. El seu costat menys saludable sovint és conflictiu, explotador, oportunista i buit.

La desconnexió amb ell mateix és habitual en aquests casos.

El artista

Les persones amb aquest eneatipus sovint son romàntiques, sensibles, creatives… tenen la capacitat d’expressar allò universal a la condició humana.

Transformen les seves emocions en quelcom artístic i ple de bellesa. No son vanitosos ni superficials. Poden ser tímids i introvertits per la por a ser rebutjats, i en certs casos fins i tot arribar a aïllar-se del tot, patir depressió o fins i tot odiar-se a sí mateixos.

En casos extrems, fins i tot patir problemes d’addicció o salut mental.

El pensador

Es tracta de persones observadores i amb gran intel·ligència, amb una excel·lent capacitat de comprensió i observació. Intel·lectual, analític, racional… son adjectius que molt sovint els defineixen.

Freqüentment innoven i tenen bones idees.

Si perden el nord poden tornar-se excèntrics, ansiosos, cínics i fins i tot paranoics i obsessionats amb idees estranyes en casos extrems.

El lleial

És l’arquetipus treballador, confiable, cooperatiu i lleial amb el seu nucli proper (amistats, família, parella…).

Sovint son individus que tenen bona autoestima i es perceben com segures i acceptades. Tradicionals, obedients, poden arribar a tornar-se dependents.

En alguns casos es poden descontrolar i sentir desconfiança amb l’autoritat i a la vegada desenvolupar una gran necessitat de que els hi donin un lloc i un sentit, tornar-se insegurs i imaginar-se perseguits.

El generalista

És l’eneatipus de la persona vital, entusiasta, pràctica i que aconsegueix les coses.

El perfil de persona que sempre està enfeinada perquè és productiva, sap una mica de tot i que aconsegueix resultats. És un cercador constant d’experiències i novetats.

Si les seves tendències deixen de ser saludables poden convertir-se en consumidors compulsius, egocèntrics i amats dels excessos.

El líder

Es tracta d’un perfil de persona generosa, valenta, amb força i capacitat natural de lideratge.

Sovint tenen un gran carisma i un esperit noble, però si perden el control poden transformar-se de cavaller a dictador i ser individualistes, agressius i absolutistes.

El pacificador

Aquesta tipologia agrupa a persones equilibrades, equànimes, estables i optimistes que son pacífiques i que es valoren sense caure en l’ego. Son adaptables, però poden desenvolupar tendències conformistes que les portin a adaptar-se en excés als convencionalismes i acomodar-se en la passivitat davants els conflictes.

Ja saps quin és el teu? Decideix-te a descobrir-te una mica més!