TELVA presenta un magnífic article sobre l’amor a partir dels 40 anys. L’ edat promig de les dones que se separen és de 42 anys i la dels homes 45; com gaudim d’aquesta segona oportunitat?