Entrevista a la nostra directora sobre que busquem en una parella