Diferència d’edat a la parella… un obstacle?

Samsara | 02 set. 2015 | Bloc

El tema de la diferència d’edat en les parelles és i ha estat sempre una qüestió controvertida. És recomanable que un dels dos membres sigui força més jove (a partir de 9-10 anys de diferència) que l’altre? Sovint estan més ben vistes les relacions on l’home és més gran, però per què? I què passa si s’inverteixen els papers? Realment tenen futur les relacions on hi ha una gran diferència d’edat?

Segur que molts/es de vosaltres us heu plantejat aquestes preguntes més d’una vegada. En l’article que us oferim a continuació, us proposem les claus per a poder-les respondre.

Per què està millor vist que la dona sigui més jove?

Per a poder valorar la importància del factor edat en una relació és fonamental tenir present quins són els objectius vitals marcats per la parella. Fins fa unes quantes dècades, la gran majoria de persones cercaven en una relació poder crear i compartir un projecte familiar comú: casar-se i tenir fills eren dues fites que determinaven l’èxit de la parella. En conseqüència, era fonamental tenir en compte l’edat de la dona, que s’havia de trobar en uns marges on la fertilitat no es veiés compromesa. A més a més, la tendència a tenir més d’un fill o filla i a experimentar la maternitat a una edat més primerenca, col·laboraven a què es valorés més la joventut femenina. En canvi, l’edat de l’home no era tan rellevant en termes biològics, donat que no partia amb les mateixes limitacions en quant al cicle reproductiu. Fins i tot, en moltes ocasions, el fet de tenir uns quants anys més que la seva parella era positiu, ja que havia pogut comptar amb més temps per a estabilitzar-se laboralment i poder així mantenir amb més garanties la família que s’havia de formar (hem de tenir en compte la tardana incorporació de la dona al món laboral).

Però els temps estan canviant…

Actualment, però, amb els canvis culturals i socials que s’han esdevingut, aquests objectius han anat canviant i s’han diversificat: avui dia es dóna molta més importància a l’afectivitat, als valors i a trobar una persona compatible amb qui poder compartir el dia a dia. La prioritat de la maternitat/paternitat ha perdut pes, i a més a més, la reducció en el nombre de fills i l’increment de l’edat al tenir-los han fet, d’una banda, que les parelles no s’hagin de formar necessàriament durant la primera joventut, i de l’altra, que l’edat femenina deixi de ser un factor limitant.

Si afegim l’increment en el nombre de separacions i de divorcis durant els darrers anys, trobem que moltes persones de mitjana edat -sovint amb fills de relacions anteriors- tenen ganes de refer la seva vida sentimental, més enllà del “projecte de formar una família”.

Així doncs, quan la paternitat o la maternitat passen a segon terme, els rangs d’edat entre sexes es fan més laxes, i poden invertir-se perfectament els papers: a poc a poc, les parelles on l’home és el membre més jove comencen a fer-se més evidents. Tot i així, encara no hi ha la mateixa acceptació per part de la societat: sol veure’s amb millors ulls el binomi home més gran-dona més jove que a l’inrevés.

Què busquem en una parella més gran? I en una de més jove?

Les motivacions per a desitjar una parella de més edat solen incloure la major experiència, maduresa, estabilitat (emocional i econòmica) i oportunitats culturals que acostumen a anar relacionades amb fer anys. L’atractiu físic i la sexualitat, en la majoria d’aquests casos, acostumen a ser menys importants. Molts psicòlegs coincideixen en què darrera d’una persona que cerca sistemàticament relacions amb persones de força més edat, acostuma a haver necessitats psicològiques no resoltes. Així, en el cas de les dones amb carències paternes, cercarien homes més grans que els oferissin seguretat i protecció. En canvi, els homes voldrien trobar en una dona més gran una “segona mare” que els ajudés a dirigir les seves vides.

D’altra banda, els motius de buscar una parella bastant més jove són també diversos. D’entrada, compartir la vida amb algú de menys edat ajuda a que un mateix se senti revitalitzat, més juvenil, i alhora fa que l’autoestima s’incrementi a l’haver aconseguit enamorar una persona més jove. A més a més, els requeriments socials actuals, que exalten la joventut, fan que una relació amb algú de menor edat es consideri un èxit social.

Tenen futur les relacions amb grans diferències d’edat?

La majoria d’estudis no són gaire optimistes, i assenyalen que aquest tipus de relacions no acostumen a durar més enllà de 5 anys.

Un dels problemes principals als que s’han d’enfrontar les parelles amb diferència d’edat és haver de valorar i acceptar la rutina quotidiana de l’altra persona. Les necessitats emocionals, la vida laboral i les aficions de cadascun dels membres poden ser molt diferents en funció del moment vital en què es trobin, i a més a més, poden evolucionar a un ritme desigual.

En aquest sentit, la sexualitat juga un paper molt important. La diferència d’edat pot comportar nivells d’activitat i de desig sexual discrepants. A més a més, a nivell fisiològic, els “pics” sexuals són diferents en homes i dones: els primers els experimenten al voltant dels 18-20 anys, mentre que en les segones sorgeixen cap als 30-40. D’aquesta manera, en una relació on la dona té 35-40 anys i l’home supera els 50, és molt probable que no existeixi sincronia en l’àmbit sexual. Tot això pot provocar que s’originin ressentiments, gelosia i pors envers la possibilitat de la infidelitat.

En resum…

L’edat no és, per ella mateixa, un factor limitant en les relacions de parella. És més important valorar altres aspectes com els projectes vitals que es tenen (individualment i en comú), els valors i els lligams afectius que s’estableixen amb la persona significativa. Sovint, però, aquests aspectes van relacionats amb l’edat cronològica de la persona, així que s’han de valorar i tenir molt en compte a l’hora d’establir una relació estable i satisfactòria. Cal pensar, doncs, no només en l’ara, sinó en com pot afectar aquesta diferència d’edat a mesura que tots dos membres compleixin anys.

I vosaltres, quina importància li doneu a la diferència d’edat en una parella?

Imatges cortesia de imagerymajestic i stockimages a través de FreeDigitalPhotos.net