La periodista d’ Avui va voler conèixer de prop el nostre métode: entrevista personal, selecció de candidats i presentació.