Descobreix quin és el teu patró de conducta en les relacions de parella

Samsara | 02 oct. 2018 | Bloc

Les relacions humanes s’estableixen i es mantenen a través dels processos dinàmics de comunicació verbal i no verbal. En l’àmbit de la parella, en concret, mantenir una bona comunicació de manera constant és vital per garantir el bon estat de salut de la relació.
Comunicar-se, però, va més enllà del contingut concret o de la temàtica que cadascú vol transmetre: l’estil o la forma que s’utilitza a l’hora de fer difondre el missatge és tan important com aquest contingut.

Els estils de comunicació generen patrons de conducta que s’instal·len en una relació concreta. Sovint, fins i tot, aquests patrons es generalitzen i es repeteixen una vegada rere una altra amb diferents parelles, de manera que poden conduir directament a l’èxit o a la ruptura sentimental. Tot seguit expliquem quins són els patrons més habituals.

PATRONS DE CONDUCTA FREQÜENTS EN LES RELACIONS AFECTIVES:

Patró passiu: es caracteritza perquè la persona no expressa els seus punts de vista ni els seus sentiments. A més a més, tendeix a conformar-se i a prioritzar les necessitats de l’altre per davant de les pròpies. Té por a decepcionar o a no agradar a l’altre membre de la parella i és per això que intenta ser complaent i evitar qualsevol tipus de conflicte. Aquesta evitació es tradueix en manca de comunicació, que a llarg terme pot generar molta frustració pròpia i ressentiment envers la parella.

Habitualment, aquest patró submís acostuma a aparellar-se amb un patró més dominant, en el qual la persona pren la iniciativa i carrega tot el pes de la relació. Pot arribar un moment concret en què totes dues parts se n’adonin de la dinàmica i decideixin modificar-la per trobar un punt d’equilibri. Llavors, la persona dominant cedeix més espai i responsabilitat i la passiva agafa més pes en la relació. Sovint, però, aquests canvis no es mantenen en el temps: el patró dominant tornarà a imposar-se i el passiu a quedar relegat en un segon pla.

Patró agressiu: la persona es comunica d’una manera massa vehement, sempre està en desacord i adopta una actitut dura i extremadament crítica cap a l’altra persona. L’agressió pot arribar a materialitzar-se i manifestar-se mitjançant insults, crits, coaccions o a través de formes més subtils o implícites, com ara el sarcasme o l’humor àcid. Aquesta forma d’interacció utilitza la humiliació per mantenir el control de la relació, per prioritzar necessitats i per generar inseguretat i indefensió a l’altre membre de la relació.

El patró agressiu sovint es posa de manifest quan sorgeixen discussions per gelosia. Tot i que posterioment existeixi una reconciliació, és freqüent que aquests episodis es repeteixin cíclicament, de manera que es crea una dinàmica de gelosia-baralla-reconciliació que acabarà incidint negativament en la relació.

Patró empàtic assertiu: la persona pot expressar emocions i punts de vista (positius i negatius) de manera lliure, directa i sincera. Existeix un respecte bidireccional i recíproc: pot demanar favors i acceptar les peticions de la seva parella però alhora també té la capacitat de dir o d’acceptar un “no”. La base d’aquest tipus de patró es fonamenta en el diàleg i l’empatia, en la distribució de les responsabilitats de manera equilibrada i en la cooperació conjunta com a parella.Aquest estil comunicatiu no amaga els conflictes ni evita les discussions, sinó que les utilitza per aprendre i fer crèixer la relació. L’elecció d’aquest patró ajuda a establir una relació de parella sana.

Reconeixes quin és el teu patró de conducta en parella i t’agradaria modificar-lo? En el nostre proper article t’explicarem com pots fer-ho.

Escrit per Judit Lachica Bravo

Psicòloga Consultora de SamSara